RTLS MacTrack & jak funguje


MacTrack je Ultra WideBand lokalizační systém pracující v reálném čase (UWB RTLS),  vyvinut společností Prenavis. MacTrack RTLS přesně lokalizuje objekty (produkty, zboží, osoby, zvířata, zařízení, nástroje) v rámci dané lokality v reálném čase, zobrazuje je na digitální mapě a ukládá získaná data do databáze k dalšímu využití.

Obrázek: Digitální mapa pracovištěTypické aplikace:

 • Snížení doby vyhledání produktu, zboží, osob na pracovišti
 • Monitorování pohybu objektu a následná optimalizace
 • Logistika
 • Procesní automatizace
 • Sledování pohybu, navigace dopravních prostředků ve skladech
 • Identifikace procesu nad daným produktem, stav výroby produktu
 • Ochrana lidí a evidence při vstupu do nebezpečných prostorů
 • Evidence lidí a mechanismů pracujících v tunelu

MacTrack RTLS přináší zákazníkům konkurenční výhodu. Analýza RTLS dat je příležitostí pro zlepšení Produktivity,efektivity i bezpečnosti. Data mohou být následně použita například pro potřeby Auditu.

UWB technologie přenáší data na vzdálenost do 100 metrů a jedinečnost této technologie spočívá v přenosu signálu přes překážky (dveře, stěny). Přesnost MacTrack systému je 20 cm. MacTrack může být vybaven snímači teploty, tlaku, CO2, akcelerometru a jinými k získání dodatečných informací v okolí snímaného objektu.

 

MacTrack UWB RTLS

 • Pracuje v rozmezí 3,5 – 7 GHz
 • Robustní, spolehlivý a přesný lokalizační systém
 • Odolný proti interferencím, odrazům a změnám prostředí
 • Schopnost lokalizovat pohybující se objekty (také osoby jedoucí v automobilu)
 • Vybaven UWB management systémem pro nastavení systému
 • S možností dovybavení snímači (tlak, zrychlení, CO2)
 • Jednoduchá implementace
 • Vzdálená podpora systému
 • Vhodné i pro nasazení v místě s velkou hustotou sledovaných objektů

 

Co je RTLS ?

 • Real Time Location System (RTLS) je moderní lokalizační systém pro identifikaci a sledování objektů ve vnitřních prostorech.  RTLS technologii řadíme pod název internetu věcí ( IOT) a Digitální transformace a můžeme ji chápat jako doplněk GPS navigace pro vnitřní prostory.

Obrázek: RTLS infrastruktura


Jak pracuje RTLS

RTLS technologie je kombinace hardwaru a softwaru

 • Aktivní Tag – elektronický modul vysílající krátký rádiový signál. Tagy jsou připevněny na monitorovaný objekt, anebo jsou přímo nošeny lidmi. Signál z tagu je přijímán a zpracováván tzv. kotvami.
 • Kotvy (Anchors) – pevné referenční body, které přijímají signál z tagu. Soustava kotev vytváří infrastrukturu potřebnou k pokrytí sledované lokality, kde probíhá monitoring objektů vybavených tagem. Kotvy přenášejí získaná data z tagu prostřednictvím ethernet sítě, nebo přes WiFi na server.
 • Server – přijímá data z kotev, vypočítavá pozice tagu pomocí trigonometrických funkcí a umělé inteligence. Data ukládá do databáze a zpřístupňuje je dalším systémům.
 • Web RTLS administrátor – software pro administraci systému MacTrack. Tento nástroj poskytuje také základní vizualizaci a reporty.
 • RTLS přenos dat a Integrace s lokálním IS umožňuje zobrazovat a analyzovat data získaná ze systému a provozovat je v interním informačním systému zákazníka.

MacTrack pro sport

MacTrack pro průmysl

MacTrack pro zdravotnictví

MacTrack pro produktivitu

MacTrack pro bezpečnost

MacTrack pro automobilový průmysl