Služby

RTLS Konzultace a poradenství
  • Dodávaná řešení, která generují novou hodnotu pro naše zákazníky. Samotný produkt je jenom částí úspěchu – naším cílem je porozumět problému zákazníka, poznat jeho cíle a očekávání a identifikovat možná omezení. Toto vše nám poskytne odpověď, jak a jestli je MacTrack RTLS vhodným řešením pro vaši společnost.
  • Součástí našich služeb je i realizace Simulace a LEAN optimalizace procesu i celých výrobních linek.
Analýzy
  • Část životního cyklu projektu, která má za cíl detailně analyzovat prostředí zákazníka. Procesy, úroveň automatizace, IT systémy, objem sledovaných objektů, monitorovaný prostor a jeho strukturu, provozní dobu, oddělení spojená s monitoringem a další oblasti nutné pro efektivní nasazení systému.
Design, realizace
  • Požadovaný cílový stav a analýza prostředí poskytují vstup pro návrh a vývoj nové funkcionality.  MacTrack technologie poskytuje kritická data pro generování nových hodnot. Implementační tým Prenavis řídí projektové práce při zavedení nové technologie ve spolupráci se zákazníkem.
  • Integrace s lokálním IS – Prenavis poskytuje při zavedení MacTrack technologie i součinnost s týmem zákazníka při integraci lokalizační technologie s informačním systémem zákazníka.
Zaškolení
  • Automatizace přináší vylepšení, ale při zavádění nových systémů nezapomínáme ani na vliv lidského faktoru. Společnost Prenavis klade velký důraz na zaškolení osob, které budou přímo ve styku s novou technologií, resp. s daty.
Provoz, vzdálená podpora, servis
  • Prenavis poskytuje proaktivní podporu / servis RTLS systému a reaguje na potřeby dynamicky se rozvíjejících společností.