Produkty

Kotva

Kotva je pevný referenční bod se známou polohou, která přijímá rádio signál z tagu. Soustava kotev vytváří infrastrukturu potřebnou k pokrytí sledované oblasti, ve které probíhá monitoring objektů vybavených tagem. Kotvy přenášejí získaná data na server. MacTrack kotvy jsou vybaveny Decawave rádio modulem, Ethernet připojením, nebo/a WIFI modulem pro přenos dat a konektorem pro napájení.


Mactrack - Anchor

Tag

Tag je aktivní elektronický modul vysílající krátký rádiový signál. Tagy jsou připevněny na monitorovaný objekt, nebo jsou přímo nošeny lidmi. Signál z tagu je přijímán a zpracováván kotvami. MacTrack tag je osazen rádio modulem s možností osazení různými snímači (tlak, teplota, akcelerace). Pro optimální životnost baterie je každý tag vybaven akcelerometrem.

 Mactrack Web Administrator

MacTrack Web Administraror (MTWA) je základní aplikace pro administraci  sítě kotev, která je pevnou částí  RTLS infrastruktury. Digitální mapa zobrazuje strukturu sledovaného prostoru rozmístění kotev, místa výskytu, trajektorie sledovaného objektu (Tag) spolu s měřením vzdálenosti a dalšími funkcemi – vše v reálném čase.

 Mactrack DEMO sada

MacTrack Demo sada je základní, mobilní UWB RTLS infrastruktura určená především pro účely prezentace v prostorech zákazníka. Součástí této sady jsou Kotvy, Tagy a sofwarový nástroj pro Administraci infrastruktury, vizualizaci a základní reporting.
Neváhejte a požádejte o Demo prezentaci !