Použití v praxi

 

Výroba

Výroba

 

 • Lokalizace výrobku, identifikace aktuálního procesu výroby
 • Přehled o rozpracovanosti výrobku
 • Utilizace výrobních zařízení
 • Počty výrobků ve frontě
 • Lokalizace mobilních zařízení
 • Bezpečnost lidí a jejich lokalizace

 

Příležitost pro

 • Růst produktivity
 • Plánování v reálném čase
 • Procesní optimalizace
 • Plánování údržby zařízení podle utilizace
 • Optimalizace toku materiálu
 • Identifikace úzkých míst ve výrobě

 

Těžba a důlní průmysl

Těžba a důlní průmysl

 

 • Evidence lidí a techniky v reálném čase v podzemí
 • Přesná alokace lidí a techniky v čase
 • Plnění bezpečnostních předpisů
 • Rychlá bezkontaktní identifikace a monitoring osob vstupujících do podzemí
 • Identifikace osob v projíždějících autech
 • Měření vnitřních podmínek – teplota, CO2

 

Sklady

Sklady

 

 • Zaznamenání lokace kontejnerů, materiálů a její detekce
 • Monitorování pohybu kontejnerů, produktů
 • Identifikace nákladních aut v boxech, sledování nákladu
 • Detekce lidí ve sledovaném prostoru

 

Příležitost pro

 • Růst produktivity
 • Procesní optimalizace
 • Prioritizace objednávek
 • Identifikace úzkých míst v přepravě

 

Zdravotnictví

Zdravotnictví

 

 • Monitorování pohybu pacientů v zařízeních
 • Okamžitá detekce mobilních zařízení nebo systémů – jako ECG
 • Měření času, který pacienti čekají na ošetření
 • Utilizace nemocničních přístrojů

 

Sport

 

 • Lokalizace hráčů
 • Měření uběhnuté vzdálenosti
 • Monitoring pohybu hráče a jejich vzájemné porovnání
 • Měření akcelerace

 

Zemědělství

Zemědělství

 

 • Hodnocení zdraví a chování zvířat podle pohybu
 • Měření ušlé vzdálenosti
 • Statistika o četnosti výskytu v dané zóně
 • Lokalizace mobilních asetů